NGOẠI TỆ

Ngân hàng Nhà nước sẽ bán ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản thị trường
(BKTO) - Trước áp lực tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) với việc bán ngoại tệ can thiệp hỗ trợ thanh khoản thị trường...
  • (BKTO) - Việc mua bán ngoại tệ tự do, trái với quy định pháp luật tiềm ẩn nhiều rủi ro, theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
  • (BKTO) - Những tháng đầu năm nay, tỷ giá biến động mạnh khiến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng. Điều này đòi hỏi DN cần chủ động hơn trong việc đề ra các giải pháp linh hoạt để ứng phó, từ đó hạn chế những tác động bất lợi từ biến động tỷ giá lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
  • (BKTO) - Nhằm duy trì sự linh hoạt, chủ động trong điều hành và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của thị trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã rà soát, sửa đổi khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN.