NHÀ NƯỚC

Thấy gì qua kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022?
(BKTO) - Hôm nay (30/5), Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.