Nhiệt điện Thái Bình 2 đấu giá tài sản với giá khởi điểm 94,98 tỷ đồng

(BKTO) - Hồ sơ tham gia đấu giá tro, xỉ đáy lò, thạch cao của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tiếp nhận từ ngày 20/6/2023 đến 17h ngày 03/7/2023.

1(2).jpg
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: dangcongsan.vn

Thông tin trên vừa được Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cho biết sau khi đơn vị này đăng ký bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, tài sản đấu giá là khối lượng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao trong quá trình vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trong 03 năm (kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực) trên cơ sở sản lượng điện dự kiến trung bình 5 tỷ kWh/năm.

Dự kiến, khối lượng tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 1,92 triệu tấn; xỉ đáy lò dự kiến 330 ngàn tấn và 210 ngàn tấn thạch.

Tổng giá trị tài sản đấu giá tạm tính theo giá khởi điểm với giá tối thiểu được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phê duyệt tại Nghị quyết số 3260/NQ-DKVN ngày 16/5/2023 là 94,98 tỷ đồng.

Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm), trong đó giá trả của từng loại sản phẩm không được thấp hơn giá khởi điểm của loại đó.

Đồng thời, giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế và các loại chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, để tham gia đấu giá tài sản của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các khách hàng (tổ chức, doanh nghiệp) cần nộp khoản tiền đặt trước là 15 tỷ đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 08h ngày 03/7/2023 đến 17h ngày 05/7/2023. Cùng với đó là mức phí tham gia đấu giá cho người đăng ký tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ.

Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp có thể xem tài sản từ ngày 20/6/2023 đến ngày 03/7/2023 (Trong giờ hành chính).

Điều kiện tham gia đấu giá là các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tài sản, bao tiêu tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Cần lưu ý, mỗi tổ chức chỉ được có 01 đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên danh với một bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Cùng chuyên mục
Nhiệt điện Thái Bình 2 đấu giá tài sản với giá khởi điểm 94,98 tỷ đồng