Nhiều địa phương chậm phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở

(BKTO) - Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chậm phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định; một số địa phương phê duyệt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chưa đầy đủ, chưa theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

nha.jpg
Hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chậm phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định. Ảnh minh họa: D.THIỆN

Theo quy định của pháp luật nhà ở, trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các địa phương phải phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở để phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. Đối với kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm thì chậm nhất trước ngày 31/12 của năm trước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của năm sau.

Bộ Xây dựng đã có các văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm để làm cơ sở chấp thuận hoặc phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của Bộ Xây dựng thì vẫn còn một số địa phương chậm phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định (7/63 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và 59/63 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024). Bên cạnh đó, một số địa phương phê duyệt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chưa đầy đủ, chưa theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Thực trạng trên dẫn đến cơ quan chức năng thiếu cơ sở để đánh giá thực trạng cung cầu về nhà ở trên địa bàn, dẫn đến có nhiều địa phương xuất hiện tình trạng lệch pha cung - cầu, thị trường nhà ở phát triển không cân đối giữa các loại hình nhà ở cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn. Một số địa phương phê duyệt chỉ tiêu liên quan đến nhà ở xã hội chưa sát với nhu cầu thực tế gây khó khăn cho việc bố trí, cân đối các nguồn lực nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng các loại nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, nhiều địa phương báo cáo không đầy đủ số liệu về diện tích sàn xây dựng, số lượng các loại nhà ở hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Xây dựng dẫn đến việc không đủ cơ sở để đánh giá được tình hình phát triển nhà ở theo kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Đối với các địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 thì khẩn trương xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở của năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 thì khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đồng thời, cần có sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở này để điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu chưa phù hợp với thực tế theo quy định tại khoản 2a Điều 4, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021)./.

Cùng chuyên mục
Nhiều địa phương chậm phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở