Những hình ảnh tại Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm toán viên

N.LỘC | 12/02/2023 12:39:01

Sáng 12/02, lần đầu tiên, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Kỳ thi đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2023.

Ca thi đầu tiên của Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, thận trọng, an toàn tại Trụ sở KTNN. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Kỳ thi được Báo Kiểm toán ghi lại.

8e1737023b7ee120b86f.jpg
Hội đồng thi họp, quán triệt quy chế tổ chức thi, trước khi ca thi diễn ra. Đây là lần đầu tiên KTNN tổ chức Kỳ thi để đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm toán viên trên phạm vi toàn Ngành.
dsc_1670.jpg
Cán bộ coi thi phổ biến lại quy chế thi.
dsc_1591.jpg
Đây là ca thi đầu tiên, tại Cụm miền Bắc - Hà Nội. 
dsc_1550.jpg
Các thí sinh làm bài thi dưới sự  theo dõi, giám sát chặt chẽ của đội ngũ cán bộ coi thi.
dsc_1582.jpg
Kỳ thi có tổng số 553 thí sinh tham dự, chia thành 14 ca thi, tại 3 cụm. Việc KTNN tổ chức Kỳ thi lần này là bước đầu để đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, tiến tới tổ chức thi định kỳ hằng năm và hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực của KTNN trong thời gian tới.
dsc_1605.jpg
Công tác giám sát của cán bộ coi thi hết sức chặt chẽ để đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, công tâm, khách quan, minh bạch. 
dsc_1623.jpg
Các thí sinh nghiêm túc, tập trung làm bài thi...
dsc_1629.jpg
Cán bộ coi thi kiểm tra việc chấp hành quy chế thi của thí sinh.
dsc_1653.jpg
Phản ánh của thí sinh về phát sinh khi thực hiện bài thi được cán bộ coi thi kịp thời ghi nhận. 
dsc_1680.jpg
Một số thí sinh hoàn thành sớm bài thi, song chưa được phép rời khỏi phòng thi để tránh ảnh hưởng đến công tác tổ chức  thi, theo Quy chế thi.
dsc_1664.jpg
Ca thi đầu tiên được đánh giá là kết thúc an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.
dsc_1615.jpg
Sau các ca thi tại cụm miền Bắc - Hà Nội, các ca thi tiếp theo sẽ diễn ra tại cụm miền Trung - Đà Nẵng (KTNN các khu vực III, VIII, XII); cụm miền Nam - TP. HCM (KTNN các khu vực IV, V, IX, XIII).
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Những hình ảnh tại Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm toán viên