Ninh Bình nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(BKTO) - Ninh Bình phấn đấu hết năm 2023 có 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)...

1detykuili.png
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình.

Theo Kế hoạch số 76/KH-UBND hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023, tỉnh Ninh Bình phấn đấu khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với giao diện, cách thức vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Phấn đấu trên 80% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh, trên 85% hộ gia đình được phủ mạng, sẵn sàng đáp ứng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cáp quang, 100% chữ ký số công cộng của các đơn vị cung cấp được kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Về nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT, Ninh Bình phấn đấu 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT; khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình và 100% được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; tối thiểu 60% hồ sơ thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Cùng với đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp; đạt ít nhất 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ứng dụng, triển khai và thực hiện đúng quy trình, chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để tiến tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT.

100% người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Về đảm bảo an toàn thông tin trong cung cấp DVCTT, phấn đấu 100% các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được phê duyệt hồ sơ cấp độ mức độ 3 và đảm bảo an toàn theo cấp độ đã được phê duyệt.

Trên 20% thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản.  Tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10%./.

Cùng chuyên mục
Ninh Bình nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến