Bình Thuận: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm mạnh

Trong 04 tháng đầu năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Thuận gặp nhiều khó khăn và giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước; các mặt hàng thủy sản, gỗ, dệt may, giày dép chịu nhiều tác động tiêu cực của thị trường thế giới nên đơn hàng giảm dẫn đến xuất khẩu cầm chừng.

xnk.jpg
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Bình Thuận giảm 12,95% so cùng kỳ năm trước. Ảnh: binhthuen.gov.vn

Cụ thể, theo Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 ước đạt 64,88 triệu USD, tăng 4,38% so tháng trước và giảm 5,13% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Nhóm hàng thủy sản ước đạt 20,15 triệu USD, tăng 7,17% so tháng trước và giảm 21,01% so cùng kỳ năm trước; nhóm hàng nông sản ước đạt 1,25 triệu USD, tăng 6,50% so tháng trước và tăng 20,81% so cùng kỳ năm trước; nhóm hàng hóa khác ước đạt 43,48 triệu USD, tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 3,90% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng năm 2023 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 219,78 triệu USD, giảm 12,95% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Nhóm hàng thủy sản ước đạt 65,91 triệu USD, giảm 19,72%; nhóm hàng nông sản ước đạt 4,69 triệu USD, tăng 16,53%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 149,18 triệu USD, giảm 10,32%.

Xuất khẩu trực tiếp lũy kế 4 tháng năm 2023 ước đạt 218,36 triệu USD, giảm 13,18% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Thị trường châu Á ước đạt 154,59 triệu USD, giảm 4,16%; thị trường châu Âu ước đạt 13,93 triệu USD, giảm 43,12%; thị trường châu Mỹ ước đạt 47,04 triệu USD, giảm 25,86%. Ủy thác xuất khẩu lũy kế 4 tháng năm 2023 ước đạt 1,42 triệu USD, tăng 49,42% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4 ước đạt 115,32 triệu USD, giảm 8,04% so tháng trước và giảm 21,49% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng năm 2023 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 401,58 triệu USD, giảm 11,59% so cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu, nguyên liệu dệt may, da giày, hàng thủy sản./.

Cùng chuyên mục
Bình Thuận: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm mạnh