no

Tổ chức tài chính vi mô phân loại nợ theo 5 nhóm
(BKTO) - Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 7 ngày đầu tiên của tháng, tổ chức tài chính vi mô căn cứ quy định để tự thực hiện phân loại nợ đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề.