Phân cấp, phân quyền tối đa để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá thời gian tới

(BKTO) - Thủ tướng cho rằng, với cả nước, có thể phân cấp, phân quyền tới cấp huyện, riêng TP. HCM có thể phân cấp tới cấp phường, bởi một phường của TP. HCM có thể có dân số bằng một huyện ở nơi khác, một quận của Thành phố có dân số bằng một tỉnh khác.

1.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: CP

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM - nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, sáng 26/11, tại TP. HCM.

Bước khởi đầu tích cực với nhiều kết quả quan trọng

Các báo cáo và ý kiến tại cuộc làm việc thống nhất đánh giá, sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã tích cực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, giao 20 nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng và UBND TP. HCM.

Chỉ trong thời gian ngắn gần 4 tháng triển khai, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, sự vào cuộc khẩn trương, toàn diện, tích cực của bộ máy các cấp, các ngành của TP. HCM, sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương, việc triển khai Nghị quyết số 98 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, quan trọng. Đây là bước khởi đầu tích cực để đẩy nhanh việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đã được giao, tạo điều kiện cho Thành phố phát triển đột phá trong thời gian tới.

Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ các Bộ, ngành Trung ương, đến nay đã hoàn thành 2/9 nhiệm vụ, hiện đang triển khai 3/9 nhiệm vụ và thực hiện thường xuyên 4/9 nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ đã hoàn thành gồm: Ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023 quy định việc phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM; ban hành Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua.

Nghị quyết số 98/2023/QH15 quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và TP. Thủ Đức.

3 nhiệm vụ đang triển khai gồm:

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng văn bản của Chính phủ về việc chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với TP. HCM cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho Thành phố; về việc mở rộng việc phân cấp, ủy quyền cho HĐND và UBND Thành phố so với quy định hiện hành.

UBND TP. HCM đến nay đã hoàn thành 7 nhiệm vụ; cơ bản hoàn thành 4 nhiệm vụ. HĐND Thành phố đã thông qua 14 Nghị quyết cụ thể hoá việc triển khai 28 đầu việc theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

Một số chính sách cần thêm thời gian mới có thể triển khai được trên thực tế do phải tuân thủ các bước quy trình thủ tục như chính sách thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD), thu hút nhà đầu tư chiến lược xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (do khu bến Cần Giờ chưa có chức năng cảng trung chuyển quốc tế theo quy hoạch hệ thống cảng biển)…

2.jpg
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành. Ảnh: CP

Khẩn trương trình các nghị định theo thủ tục rút gọn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao UBND Thành phố (tổ công tác của Ban Chỉ đạo), Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đã phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung cho Hội nghị; các báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu đã đánh giá kết quả bước đầu, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP. HCM tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Kết luận của Hội nghị, phân công nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng để thống nhất triển khai.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu các nghị định phải xây dựng, trình theo trình tự, thủ tục rút gọn, chậm nhất trong 1 tháng tới phải trình ban hành.

Trong đó, Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT và quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố.

Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố.

Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ cho chủ trương xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho Thành phố. Thủ tướng cho rằng với cả nước, có thể phân cấp, phân quyền tới cấp huyện, riêng TP. HCM có thể phân cấp tới cấp phường, bởi một phường của TP. HCM có thể có dân số bằng một huyện ở nơi khác, một quận của Thành phố có dân số bằng một tỉnh khác.

Về việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành hoàn thành xây dựng Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp, trình Chính phủ trước ngày 31/12/2023.

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải rà soát, bổ sung chức năng khu bến cảng Cần Giờ tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phối hợp với Thành phố thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác tại Cần Giờ, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tác động, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là về bảo vệ rừng ngập mặn, hoàn thành trong quý I/2024.

Về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM, Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan.

Nhấn mạnh sông Sài Gòn là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, UBND TP. HCM để cập nhật quy hoạch, khai thác sông Sài Gòn phát huy vai trò trục chính của Thành phố.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về đề xuất của TP. HCM liên quan tới chuẩn nghèo tại Thành phố; tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước trong các dự án hợp tác công tư (nghiên cứu cụ thể với từng dự án như đường vành đai 3); đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc TP. HCM - Long Thành; thí điểm một số mô hình về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng hạ tầng tuyến đường sắt đô thị; thiết lập giao dịch tín chỉ carbon tại TP. HCM…/.

Cùng chuyên mục
 • Dám đổi mới sáng tạo để tạo nên những "kỳ lân" tầm cỡ khu vực và thế giới
  4 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mong muốn này khi dự chương trình Dấu ấn Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp TP. HCM 2023 (Techfest - Whise 2023), chiều 25/11, tại TP. HCM.
 • Việt Nam trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới
  4 tháng trước Đối ngoại
  (BKTO) - Ngày 22/11, tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới (Công ước Di sản Thế giới), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 phiếu, đứng thứ nhất trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương.
 • Khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam!
  4 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa qua đã để lại dấu ấn quan trọng trong chương trình đối ngoại năm 2023 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó, tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi sự phát triển đất nước.
 • Phải làm cho dân hiểu, để cho dân biết
  4 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Thực tế lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết toàn dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
 • Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  4 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Sáng 22/11, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
Phân cấp, phân quyền tối đa để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá thời gian tới