Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia chuyển đổi số

(BKTO) - Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam cần phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ trong tham gia nhiều hơn vào quá trình tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia chuyển đổi số, bảo đảm lồng ghép giới trong xây dựng, thực thi các văn bản pháp luật…

hlhpn.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh sưu tầm

Mới đây, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam”. Đây là một nội dung quan trọng được nhiều học giả, nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm.

Để phát huy vai trò của Hội trong hỗ trợ phụ nữ tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia, Hội thảo đã đưa ra các giải pháp tập trung vào việc khuyến nghị: Hội LHPN Việt Nam cần phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ trong tham gia nhiều hơn vào quá trình tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia chuyển đổi số, bảo đảm lồng ghép giới trong xây dựng, thực thi các văn bản pháp luật; đề xuất Chính phủ thiết lập những mục tiêu riêng về bình đẳng giới trong Chương trình chuyển đổi số.

Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để mỗi người dân nói chung và phụ nữ nói riêng thấy rõ được tầm quan trọng của chuyển đổi số; nâng cao nhận thức, xóa bỏ khuôn mẫu giới trong các chương trình giảng dạy, định hướng nghề nghiệp, giải quyết định kiến ​​giới trong giáo dục STEM, nâng cao nhận thức, thể hiện tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nói chung và công nghệ thông tin cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ khi lựa chọn ngành học ở bậc đại học.

Tham gia thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ, thực hiện giảm khoảng cách giới, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các nhóm phụ nữ yếu thế, đặc thù; phát triển đội ngũ nữ trí thức vùng dân tộc thiểu số để họ có thể tham gia trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình chuyển đổi số; mở rộng việc thu thập và sử dụng dữ liệu phân tách theo giới để hỗ trợ doanh nhân nữ thông qua các phương pháp hỗ trợ công nghệ; tăng cường cung cấp nền tảng và cơ sở hạ tầng dữ liệu của chính phủ cho các doanh nghiệp nữ, từ đó hỗ trợ các DN nữ thông qua các giải pháp công nghệ.

Đề xuất Chính phủ có chủ trương để Hội LHPN Việt Nam được xây dựng và thực hiện Đề án của Chính phủ Hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn hiện hữu để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

Các cấp Hội LHPN Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới chuyển đổi số nhằm thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động Hội; chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, vận động nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị máy tính cho cán bộ Hội, nhất là cấp cơ sở; tăng cường nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Hội phù hợp với tình hình thực tiễn nhu cầu, năng lực, nhận thức của cán bộ, hội viên.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có kiến thức, kỹ năng công nghệ số, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong môi trường số hoá năng động, đổi mới, sáng tạo, điều hành thông minh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động Hội.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu hút, tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động, sinh hoạt Hội, đặc biệt là thu hút hội viên trên không gian mạng; nhân rộng những giải pháp, ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin sáng tạo, phù hợp, mang tính thực tiễn cao, dễ áp dụng trong tổ chức công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương; kịp thời biểu dương, động viên các cá nhân, tập thể điển hình tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội./.

Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia chuyển đổi số