PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nam Định: Nỗ lực triển khai dự án thép tại Cồn Xanh để tạo “cú hích” phát triển kinh tế - xã hội
(BKTO) - Tổ hợp dự án thép xanh thuộc khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được triển khai sẽ khơi dậy lợi thế, tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là người dân trong khu vực triển khai các dự án...