PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Hà Nội thông qua 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
(BKTO) - Trong ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.