Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN

(BKTO) - Để đảm bảo yêu cầu quản lý, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) vừa phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo phương án vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt

ev.jpg
Lãnh đạo UBQLV vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - EVN. Ảnh: ST

Theo UBQLV, cho đến thời điểm hiện nay, EVN chưa hoàn thiện được các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính và các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - EVN trình Ủy ban phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý, UBQLV phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ - EVN theo phương án vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2024 và đề nghị của EVN với các nội dung chính như sau:

Về mục tiêu và nhiệm vụ, EVN phải vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện và an ninh cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân;

Thực hiện các nhiệm vụ được giao về đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư cấp bách, các dự án quan trọng theo đúng quy định, lưu ý đầu tư các lưới điện để giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo;

Thực hiện các nhiệm vụ được giao về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường điện để thị trường phát triển theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không để chậm tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Về các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: Sản lượng điện bán là 268.846 tỷ kWh; Kế hoạch vốn đầu tư thuần là 62.461 tỷ đồng, trong đó của Công ty mẹ là 12:672 tỷ đồng; các công ty con là 49.789 tỷ đồng.

Về giải pháp thực hiện kế hoạch, Chủ tịch UBQLV yêu cầu EVN thực hiện các giải pháp theo Quyết định số 3110/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Quyết định số 158/QĐ-ĐTĐL ngày 29/12/2023 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực về phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2024 và các giải pháp được EVN đề xuất tại Văn bản số 454/TTr-EVN ngày 24/01/2024 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch UBQLV yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVN tập trung mọi nguồn lực và nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân trong mọi tình huống; đảm bảo tiến độ đầu tư và nguồn vốn cho các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt.

Tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty mẹ - EVN năm 2024 theo đúng quy định pháp luật; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại EVN đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển; chỉ đạo EVN khẩn trương xây dựng và trình Bộ Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân và giá truyền tải điện năm 2024./.

Cùng chuyên mục
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN