Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của VEC là 3.390,38 tỷ đồng

(BKTO) - Tổng doanh thu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) năm 2023 được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) giao là 4.957,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 711,95 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 570,42 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp nhà nước 576,21 tỷ đồng.

ve.jpeg
Một tuyến đường cao tốc do VEC thi công. Ảnh: thanhnien.vn

Cùng với đó, tổng vốn đầu tư năm 2023 của Công ty mẹ - VEC là 3.390,38 tỷ đồng. Những chỉ tiêu kế hoạch trên của VEC vừa được lãnh đạo UBQLV phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-UBQLV.

Xây dựng VEC thành tổng công ty nhà nước sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầu tư phát triển đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng trưởng quy mô, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. VEC tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý, khai thác vận hành. Cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng suất, hiệu quả lao động…

UBQLV cũng giao nhiệm vụ, năm 2023, VEC phải phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án Chủ trương về phương án tái cơ cấu Tổng công ty; xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025.

UBQLV yêu cầu VEC tập trung mọi nguồn lực, kịp thời nhận diện các vướng mắc, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, đặc biệt là các vướng mắc về cơ chế, chính sách.

VEC phải phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục tiếp theo sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Chủ trương về phương án tái cơ cấu VEC; hoàn thiện quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vốn điều lệ theo phương án tái cơ cấu tài chính đã được Quốc hội thông qua về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước đối với 04 dự án của VEC.

Đồng thời, VEC phải tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và quy chế của Tổng công ty; thực hiện kiểm tra, giám sát đặc biệt đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, dự án chậm tiến độ, không đạt chất lượng và mục tiêu được phê duyệt.

VEC cũng cần chủ động làm việc với các Bộ, ngành, nhà tài trợ, tổ chức tài chỉnh giải quyết vướng mắc về giải ngân nguồn vốn đối với các dự án đầu tư; nghiên cứu thị trường, quy hoạch, kế hoạch, cân đối nguồn lực và khả năng huy động vốn thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến đối với dự án đầu tư mới.

UBQLV cũng giao nhiệm vụ cho VEC thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục triệt để các tồn tại đối với Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị đầu tư mở rộng đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền thuộc Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nghiên cứu mở rộng tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn đầu tuyến đến nút giao với QL51 lên 10 làn xe.

Cùng chuyên mục
Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của VEC là 3.390,38 tỷ đồng