PPP

Tạo động lực huy động vốn đầu tư tư nhân
(BKTO) - Tán thành việc nâng tỷ lệ góp vốn của Nhà nước vào dự án giao thông đường bộ đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) song các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đề nghị cần đánh giá, tháo gỡ những hạn chế vướng mắc, tạo cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân trong xây dựng các dự án đường bộ.
  • (BKTO) - Trước tình trạng thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) ngành giao thông chưa hiệu quả, tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, giải pháp quan trọng là chủ động thay đổi tư duy khi mời gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.
  • (BKTO) - Việc triển khai các dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đã đạt được những kết quả nhất định nhưng còn nhiều vướng mắc. Số dự án mới được triển khai theo Luật PPP còn hạn chế, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP còn thấp, việc thẩm định giá tài sản công tham gia dự án PPP còn bất cập...
  • (BKTO) - Tại toạ đàm: "Doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải (GTVT) với sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hội nhập quốc tế", nhiều ý kiến cho rằng, để doanh nghiệp (DN) yên tâm đầu tư dự án giao thông theo hình thức đối tác công-tư (PPP), cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý và có cơ chế, chính sách trong việc khơi thông nguồn vốn xã hội hóa.