pvchem

PVChem hợp tác với PVFCCo đa dạng hóa sản phẩm hóa chất
(BKTO) - Chiều 25/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã ký kết hợp tác kinh doanh Dự án Nhà máy sản xuất nước oxy già (H2O2).
  • (BKTO) - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) vừa ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp nguyên liệu bột PP cho dự án Nhà máy sản xuất PP Filler/Compound và Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cho các nhà máy lọc hóa dầu.
  • (BKTO) - Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem, mã chứng khoán: PVC) sắp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gấp đôi trong năm 2023.