PVEP đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của Petrovietnam

(BKTO) - Vượt khó thành công, năm 2023, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) - Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

a3.jpg
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị của PVEP. Ảnh: PVN

Về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng

Theo báo cáo của lãnh đạo PVEP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đến hết tháng 11/2023, PVEP đã lần lượt về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi về đích trước 41 ngày, các chỉ tiêu tài chính về đích sớm 104-227 ngày.

Tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,66 triệu tấn quy dầu (toàn Dự án đạt 7,3 triệu tấn quy dầu), vượt 15% kế hoạch Tập đoàn giao và đạt 100% mục tiêu quản trị.

Cụ thể, sản lượng dầu và condensate là 2,47 triệu tấn (toàn Dự án đạt 4,84 triệu tấn), đạt 111% kế hoạch; khí xuất đạt 1,2 tỷ m3 (toàn Dự án đạt 2,47 tỷ m3), đạt 124% kế hoạch Tập đoàn giao.

Năm 2023 là năm thứ 14 liên tục PVEP hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác hằng năm được Petrovietnam giao. Ngày 8/2/2023, PVEP đã đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ thùng (kể từ ngày thành lập), Mỏ Bir Seba (Lô 433a&413b) đạt mốc 50 triệu thùng dầu trong năm 2023, Lô 01/97&02/97 đạt mốc 10 triệu thùng dầu vào ngày 22/11/2023.

Công tác thăm dò/thẩm lượng của PVEP đã có kết quả ấn tượng khi toàn bộ 4 giếng khoan thăm dò cho dòng thành công, với 3 phát hiện dầu khí mới; trong đó, đã có phát hiện đưa vào khai thác ngay, cũng có phát hiện cho kết quả thẩm lượng cao, tạo cơ sở phát triển giếng trong thời gian tới; đây là lần đầu tiên sau 7 năm hệ số bù trữ lượng lớn hơn 1.

a4.jpg

Năm 2023, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 3,72 triệu tấn quy dầu, đây cũng mức gia tăng trữ lượng trong năm cao nhất của PVEP từ năm 2016 đến nay.

Lãnh đạo PVEP chia sẻ, cần phải nói thêm rằng, kết quả này là một thành tích đặc biệt trong bối cảnh sản lượng tại các mỏ đang khai thác đang suy giảm tự nhiên, trong khi việc tìm kiếm và phát hiện các mỏ mới hiện nay gặp rất nhiều thách thức.

Những tấn dầu gia tăng được trong năm 2023 sẽ là “tương lai” của dầu khí truyền thống trong thời gian tới. Kết quả này cũng tạo sự khích lệ lớn cho đội ngũ làm công tác tìm kiếm, thăm dò tại PVEP nói riêng và trong Petrovietnam nói chung.

PVEP đã triển khai tích cực công tác phát triển tại các dự án trọng điểm: như Đại Hùng Pha 3, Sư Tử Trắng Pha 2B, chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, mỏ BRS pha 2 và mỏ MOM (Lô 433a&416b) cùng một số dự án trọng điểm khác.

Nộp ngân sách nhà nước hơn 18 nghìn tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch 

Cũng theo lãnh đạo PVEP, công tác tài chính năm 2023 của Tổng công ty đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tổng doanh thu phần PVEP ước tính đạt 41,5 nghìn tỷ đồng (toàn Dự án đạt 84,5 nghìn tỷ đồng), đạt 146% kế hoạch Tập đoàn giao và 122% mục tiêu quản trị.

Nộp ngân sách nhà nước 18,1 nghìn tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 12,3 nghìn tỷ đồng (toàn Dự án trên 31 nghìn tỷ đồng), đạt 159% kế hoạch Tập đoàn giao và 107% mục tiêu quản trị, lãi nước chủ nhà là 5.790 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2023, PVEP có mặt trong Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đồng thời, năm thứ 10 liên tiếp PVEP được xếp hàng Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

Trong năm qua, PVEP cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế, áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào vận hành, khai thác bảo đảm duy trì sản lượng của Tổng công ty và các dự án một cách hiệu quả.

Phong trào sáng kiến, sáng chế của PVEP đã đóng góp đóng góp 395 sáng kiến trong Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tổng giá trị làm lợi ước đạt 100 triệu USD.

Bên cạnh đó, PVEP đã chuyển đổi và áp dụng thành công mô hình quản trị tiền lương gắn với hiệu quả công việc, qua đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực của PVEP.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của PVEP sau một năm vượt khó thành công, Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh, PVEP đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn.

a2.jpg
Lãnh đạo Petrovietnam ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị thuộc PVEP. Ảnh: PVN

Dự báo năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động của PVEP nói riêng và Petrovietnam nói chung. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu, PVEP cần đặt ra các mục tiêu áp lực hơn so với năm 2023 để có động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Để làm được điều đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, PVEP cần đổi mới công tác quản trị, cũng như đổi mới các động lực cũ, áp dụng khoa học công nghệ, sáng kiến sáng chế nhằm cải thiện nâng cao hiệu quả, sản lượng của các mỏ đang hiện hữu.

Bên cạnh đó, PVEP cần phải tạo động lực mới bằng cách thúc đẩy phát triển các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong điều kiện kỹ thuật cho phép; nghiên cứu giải pháp tổ hợp các dự án để có phương án đầu tư phù hợp.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 để những kết quả sẽ đạt được sẽ tiếp tục đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn - Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị.

Cùng chuyên mục
PVEP đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của Petrovietnam