Quảng Nam phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2024

(BKTO) - Năm 2024, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tuy nhiên, tính đến ngày 26/3/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương này chỉ mới đạt 8,9% so với kế hoạch. Do đó, để đạt mục tiêu đề ra, các sở, ban, ngành, chủ đầu tư... cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn.

giai-ngan-quang-nam.jpg
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ra chỉ thị phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công 2024, theo các mốc thời gian. Cụ thể, đến hết ngày 30/6/2024, giải ngân đạt hơn 40% (kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài giải ngân sang 2024 đạt 50%); hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt hơn 60% (kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đạt trên 70%); đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt hơn 90% (kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đạt 100%). Và đến hết ngày 31/01/2025, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/3/2024, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ mới đạt 8,9% so với kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh (629,727 tỷ đồng). Theo thống kê của Bộ Tài chính, Quảng Nam xếp hạng thứ 57/63 tỉnh, thành về tỷ lệ giải ngân.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND cấp huyện nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, địa phương xác định "giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện". Tỷ lệ giải ngân cao - thấp là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND cấp huyện khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đúng thời gian yêu cầu. Việc phân bổ vốn phải đúng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đúng mục tiêu, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân, đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

Thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên kết vùng, đặc biệt các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án (tháng, quý) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2024 để theo dõi và giám sát, tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân. Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên để bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời nhưng cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.../.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số tiền hơn 1.404 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 863 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 541 tỷ đồng) để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng chuyên mục
Quảng Nam phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2024