Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai quý I đạt 1.953,5 tỷ đồng

(BKTO) - Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP quý I/2024 của tỉnh Gia Lai ước đạt 2,58%, trong đó khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,83%; khu vực dịch vụ tăng 2,58%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 6,5% trong khi cả nước dự báo tăng trưởng 5,66%.

gl.jpg
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 3 và quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Ảnh: GL

Trong tháng 3 và quý I/2024, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nên các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân đạt kết quả tốt, toàn tỉnh gieo trồng được 80.369,5 ha đạt 101,1% so với kế hoạch, bằng 101,7% so với cùng kỳ; diện tích cây trồng bị sâu bệnh gây hại giảm đáng kể. Chuyển đổi 1.613,1 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tính chung quý I/2024, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 8.093 tỷ đồng, đạt 23,12% kế hoạch và tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 35.384 tỷ đồng, đạt 28,77% kế hoạch và tăng 23,31% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất ước đạt 306 triệu USD, đạt 40,8% kế hoạch, tăng 16,35% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đến hết ngày 31/3/2024 là 1.953,5 tỷ đồng, đạt 34,7% so với dự toán Trung ương giao và 33,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu hút đầu tư nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Trong quý I, có 240 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 17,5% so với cùng kỳ), với vốn đăng ký 2.470 tỷ đồng, tăng 7,1%. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tăng cao.

Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 3 và quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Trong đó tập trung đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thu ngân sách; phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư công; triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia; thu thu đầu tư; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024…

Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2024, nhất là 21 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

Đồng thời, đôn đốc phân bổ vốn, triển khai các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Về xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định về quản lý vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác giải ngân xây dựng cơ bản năm 2024./.

Cùng chuyên mục
Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai quý I đạt 1.953,5 tỷ đồng