TP.Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động thương mại điện tử

(BKTO) - Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2024 vừa được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành.

thuongmaij.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp.

Tổ chức nghiên cứu thị trường, cập nhật định kỳ cơ sở dữ liệu về các giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử; đánh giá hoạt động của Hội đồng phát triển ngành thương mại điện tử để kịp thời báo cáo, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố về xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ; triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 tại Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13/9/2023 của Bộ Công Thương; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước về thuế trong thương mại điện tử.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động thương mại điện tử về nghĩa vụ thuế, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm, bảo hộ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; triển khai các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu về chiến lược kinh doanh trên thị trường thương mại điện tử.

UBND TP.Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư, phát triển trung tâm logistics phục vụ hoạt động thương mại điện tử; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chính sách, hoạt động về thanh toán không dùng tiền mặt; khuyến khích thanh toán trực tuyến trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trên địa bàn, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa giữa các tỉnh/thành.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2024; là đầu mối đôn đốc, tổng hợp định kỳ, báo cáo UBND Thành phố theo quy định và yêu cầu Sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh và Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh với chủ đề năm 2024 “Đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố”. Phối hợp Sở Công Thương tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thương mại điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp nội dung thông tin trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và mạng Internet cho cá nhân, thương nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Các hiệp hội, hội trên địa bàn Thành phố tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên về chính sách, kế hoạch phát triển thương mại điện tử của UBND thành phố. Chủ động, phối hợp với các hội viên đề xuất nhiệm vụ triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử; doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động thương mại điện tử; xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh, phát triển. Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chất lượng hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Chủ động cập nhật các công nghệ mới, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kết nối khách hàng, bán hàng đa kênh./.

Cùng chuyên mục
TP.Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động thương mại điện tử