QUẢNG NGÃI

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/4/2024
(BKTO) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền tại cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) của Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 mới đây.