Quảng Ninh phấn đấu giảm tối đa nợ bảo hiểm xã hội

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh cho biết, các ngành chức năng của tỉnh đang kiên quyết xử lý nhằm giảm thiểu tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của tỉnh.

qn-1012.jpg
Mục tiêu là đến hết năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu giảm tối đa nợ BHXH cho người lao động. Ảnh: ST

Đến hết ngày 30/11, số tiền nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 477 tỷ đồng, chiếm 5,04% kế hoạch thu năm 2023. Trong đó, nợ đọng BHXH kéo dài từ 3 tháng trở lên là 90,6 tỷ đồng tại 1.542 đơn vị, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng trực tiếp 10.000 lao động. Ngoài ra, có 441 đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, dừng hoạt động có số nợ BHXH là 47,8 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 1.000 lao động.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong những tháng cuối năm 2023, BHXH tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp huy động nguồn tài chính để đóng nộp BHXH theo quy định.

Định kỳ từng quý, BHXH tỉnh rà soát đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài, gửi thông báo đôn đốc các đơn vị trích thu nộp. Đồng thời, gửi danh sách sang cơ quan truyền thông để công khai những đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh) đã xây dựng kế hoạch hằng năm triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì kỷ luật, kỷ cương về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Hằng tháng, BHXH tỉnh tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành về đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, nhất là những đơn vị nợ đọng BHXH từ 3 tháng trở lên, yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm quy định. Với những doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài, có thái độ thiếu hợp tác, vi phạm nhiều lần, đã bị thanh tra xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, BHXH tỉnh gửi hồ sơ đến Công an tỉnh để xử lý.

Ngày 15/11/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành công văn số 1777-CV/TU về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những đơn vị sử dụng lao động trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ không được khen thưởng, vinh danh, không được tham gia đấu thầu các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước...

Trước tình trạng nợ đọng BHXH hiện nay, BHXH tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm những đơn vị cố tình dây dưa, chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Mục tiêu là đến hết năm 2023, giảm thiểu tối đa nợ đọng BHXH cho người lao động, đảm bảo chỉ tiêu thu đã được BHXH Việt Nam giao./.

Cùng chuyên mục
Quảng Ninh phấn đấu giảm tối đa nợ bảo hiểm xã hội