3 thang

3 tháng, vượt tổng vốn thu hút đầu tư cả năm 2023
(BKTO) - Chỉ mới hết quý I/2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút được hơn 62 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong và ngoài nước, cao hơn cả năm 2023 và đạt 91% kế hoạch năm 2024.