quy hoạch

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển, quy hoạch của Thủ đô Hà Nội
Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, cần nhận định những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cũng như thực hiện các quy hoạch để có giải pháp kịp thời, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của Thủ đô trong thời gian tới.