QUY HOẠCH TỈNH

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Kiên Giang tầm nhìn đến năm 2050
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 699/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Kiên Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.