Quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội

(BKTO) - Hà Nội có hơn 104.000 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cũng là địa phương có số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng lớn nhất cả nước.

1sfgfhtrh.png
Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: BHXH Thành phố Hà Nội

Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo của BHXH Thành phố Hà Nội, tính đến năm 2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố là 2.218.675 người, tăng 544.836 người (tăng 32,6%) so với năm 2018, chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Số người tham gia BHTN là 2.054.556 người, tăng 468.272 người (tăng 29,5%) so với năm 2018, chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội là 656.085 người, chiếm khoảng 52,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, Thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổng số thu BHXH, BHTN giai đoạn 2018-2023 của Hà Nội đạt 292.934 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, số thu là 54.214 tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2018. Ước tính năm 2023 thu 60.183 tỷ đồng.

Theo đó, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, coi ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH; cắt giảm tối đa các thủ tục, giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực BHXH. 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác BHXH, BHTN để phát triển Thủ đô một cách bền vững, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 22, định hướng và hướng dẫn các hoạt động, biện pháp cụ thể triển khai cải cách chính sách BHXH trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ. 

Thành phố cũng đã triển khai ứng dụng VssID trên nền tảng thiết bị di động. Đến tháng 4/2023, có 3.724.860 người đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID. 

Nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, với vị thế, vai trò là Thủ đô của cả nước, Hà Nội hiện có trên 105 nghìn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH với trên 1,9 triệu người. Hà Nội cũng là địa phương có số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng lớn nhất cả nước.

Đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách về BHXH, BHTN đa dạng với nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội, công an... nghỉ hưu; số tiền chi trả trung bình 3.000 tỷ đồng/tháng của trên 590 nghìn người thụ hưởng.

Số người tham gia BHXH chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội chiếm khoảng 52,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Năm 2022, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo đảm cuộc sống khi về già, Thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH 30% đối với người thuộc hộ nghèo; 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. 

Số người tham gia BHXH chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội chiếm khoảng 52,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu tại Nghị quyết.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xây dựng môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy cải cách chính sách BHXH; tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân về lợi ích và tầm quan trọng của chính sách BHXH./.

Cùng chuyên mục
Quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội