quyết toán

Chấn chỉnh tình trạng chậm điều chỉnh quyết toán theo kiến nghị kiểm toán
(BKTO) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách và các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng chậm điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN).
  • (BKTO) - Hôm nay (30/5), Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.
  • (BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, việc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (DAHT) năm 2023 của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty còn nhiều tồn tại, có tới 13.716 dự án, chiếm 18,9% DAHT vi phạm về quy định thời gian quyết toán.
  • (BKTO) - Theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Tuy nhiên, điều này không kịp thời cung cấp thông tin cho các cấp quản lý ngân sách, làm giảm ý nghĩa của công tác quyết toán NSNN đối với công tác xây dựng dự toán. Do đó, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm. Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia đang hiến kế để rút ngắn thời gian quyết toán, mà vẫn nâng cao chất lượng báo cáo quyết toán NSNN trước khi Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) phê chuẩn.