Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

(BKTO) - Ngày 16/5, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hà Nội.                
   

Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV - Ảnh: hoidongbaucuquocgia.quochoi.vn

   

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hiện hành; căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; căn cứ Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xét đề nghị của Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê ở Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa XIV của Thành phố Hà Nội, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương.

Cùng ngày, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản số 689/HĐBCQG-TBNS thông báo chính thức đến Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Quang Tuấn rút khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng thời điều chỉnh danh sách người ứng cử.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, được bầu 2 đại biểu Quốc hội khóa XV trên tổng số 3 ứng cử viên gồm: ông Phan Huy Cương – Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán Tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; ông Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Anh Trí – Chủ tịch hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa Medlatec, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội huyết học và truyền máu Việt Nam, Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV