sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở nhiều địa phương trên cả nước
(BKTO) - Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 55 địa phương và giảm ở 8 địa phương trên cả nước.