so

Mạnh dạn tăng tốc, bứt phá trong chuyển đổi số với khí thế tiến công mạnh mẽ
(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số - nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sáng 19/7.