Sớm hoàn thành hướng dẫn chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh

(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc làm việc theo hình thức trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TP. Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, chiều 07/7.

1.jpg
Thủ tướng: Cần xác định việc triển khai Nghị quyết không chỉ riêng cho TP. Hồ Chí Minh, nếu thực hiện thành công thì cả nước cùng được hưởng. Ảnh: Chính phủ

44 cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV (ngày 24/6/2023), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Nghị quyết này đã nhận được sự đồng thuận rất cao của đại biểu Quốc hội, kết quả biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 97,3%.

Nghị quyết quy định 44 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có 7 cơ chế kế thừa từ Nghị quyết số 54/2017/QH14; 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác; 6 cơ chế được đưa vào các dự án luật đang trình Quốc hội và 27 cơ chế, chính sách chỉ riêng TP. Hồ Chí Minh được áp dụng. Có thể nói, đây là Nghị quyết quy định số lượng cơ chế, chính sách đặc thù lớn nhất từ trước đến nay được Quốc hội thông qua.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo về đề xuất phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nêu rõ, cần xác định việc triển khai Nghị quyết không chỉ riêng cho TP. Hồ Chí Minh, nếu thực hiện thành công thì cả nước cùng được hưởng, nên đây là nhiệm vụ chung, cả nước phải cùng chung tay với TP. Hồ Chí Minh, mỗi người, mỗi cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần thực hiện tốt các công việc được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "cả nước vì TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh vì cả nước".

Thủ tướng nhắc lại, cách đây hơn 40 năm, để thúc đẩy phát triển TP. Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 14/4/1982; đến ngày 18/11/2002, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 20-NQ/TW thay thế để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tiếp đến là Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012. Sau 10 năm, triển khai tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Như vậy, chúng ta triển khai công việc này theo tinh thần có kế thừa, phát triển và có đột phá.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP. Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan đã tích cực, triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nghiêm túc để xây dựng, tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV đúng thời hạn.

img1447-168865547800331166122.jpg
Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay Kế hoạch hành động của Chính phủ, trong đó phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao các Phó Thủ tướng phụ trách. Ảnh: Chính phủ

Hoàn thành các văn bản hướng dẫn chậm nhất 15/8

Để triển khai đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết, bên cạnh các điều, khoản quy định cụ thể, áp dụng trực tiếp được ngay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan cần ban hành quy định chi tiết để triển khai. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan và TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiệm vụ khác mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và TP. Hồ Chí Minh cần khẩn trương thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo trong triển khai Nghị quyết là phải chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và có sản phẩm cụ thể với hiệu quả cân đong đo đếm được, nhân dân được thụ hưởng thật.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhất trí với ý kiến của Thành phố thành lập ngay Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố làm Phó Trưởng Ban thường trực; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối.

Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay Kế hoạch hành động của Chính phủ, trong đó phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao các Phó Thủ tướng phụ trách. Hai văn bản này phải ban hành trong vài ngày tới.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và TP. Hồ Chí Minh rà soát những nội dung cần phải ban hành Nghị định thì tham mưu Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, đi đôi với phân công bộ, ngành chủ trì và các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo.

Các Bộ, ngành cũng phải khẩn trương ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn trong thẩm quyền với thủ tục rút gọn. Các nhiệm vụ trên phấn đấu hoàn thành chậm nhất là ngày 15/8.

Riêng nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tham mưu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình Thủ tướng ban hành ngay trong tháng 7 này.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; nếu xuất hiện các khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn; đề nghị các cơ quan báo chí tập trung khuyến khích, cổ vũ, động viên, đồng hành cùng Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh và các Bộ ngành trong quá trình thực hiện, triển khai Nghị quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được và tin tưởng rằng sẽ thực hiện thành công các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội./.

Cùng chuyên mục
Sớm hoàn thành hướng dẫn chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh