Sửa quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng

(BKTO) - Quy định mới về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng sẽ mang lại lợi thế cho các nhà băng có nguồn tiền gửi dồi dào từ Kho bạc Nhà nước (KBNN).

ngan-hang.jpg
Theo quy định mới, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn KBNN khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và có lộ trình giảm dần. Ảnh: TTXVN

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 26).

Thông tư 26 vẫn giữ nguyên quy định về cách tính tổng cho vay và không thay đổi về trần tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 85%.

Tuy nhiên, Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 và khoản 2 Điều 24 của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.

Cụ thể, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn KBNN khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và có lộ trình giảm dần.

Cụ thể, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2023: Trừ 50% số dư tiền gửi KBNN. Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024: Trừ 60% số dư tiền gửi KBNN. Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025: Trừ 80% số dư tiền gửi KBNN. Từ ngày 01/01/2026: Trừ 100% số dư tiền gửi KBNN.

Ngân hàng thương mại chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN thực hiện lộ trình tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN theo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu được phê duyệt sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg. Trong thời gian chưa áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN, ngân hàng thương mại thực hiện tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.

Theo một nghiên cứu của VNDirect, Thông tư 26 sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống, khi có khoảng 50% tiền gửi KBNN có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại (ước tính khoảng hơn 150.000 tỷ đồng, dựa trên số liệu báo cáo tài chính quý IV/2022), sẽ có khả năng được tính vào phần dư địa cho vay của hệ thống, điều đó phần nào sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

VNDirect cho rằng, Thông tư 26 sẽ mang lại lợi thế cho các ngân hàng có nguồn tiền gửi dồi dào từ KBNN.

Những ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có nguồn tiền gửi dồi dào từ KBNN sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ LDR mới giảm đáng kể nhờ quy định mới này./.

Cùng chuyên mục
Sửa quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng