TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Đánh giá đầy đủ tác động khi ban hành chính sách mới về khoáng sản
(BKTO) - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và các Bộ, ngành liên quan về hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản (Dự thảo Nghị định), sáng 10/8, tại Hà Nội.
  • (BKTO) - Năm 2022, điểm nổi bật là Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiểm toán nhiều chuyên đề được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản (TNKS). Để nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề có quy mô, phạm vi trong toàn Ngành và chuyên sâu như cuộc kiểm này, cần tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường trao đổi giữa các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực.
  • (BKTO) - Việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2021 không tuân thủ theo các Nghị định của Chính phủ đã làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) 25,99 tỷ đồng. Do đó, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phải chấn chỉnh việc tuân thủ chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nhất là trong việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
  • (BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) đánh giá, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong việc khoanh định khu vực không đấu giá; cấp phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản…