Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(BKTO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, trong đó có nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

t.jpg
Cần tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành để tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngành Công Thương quản lý.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật; công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương; tư vấn pháp luật, tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp cũng được tăng cường. Thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chia sẻ về nội dung trọng tâm trong Kế hoạch hỗ trợ pháp lý, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ sẽ rà soát quy định pháp luật về mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương theo hướng đơn giản hóa.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương; cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu pháp luật trên Trang thông tin pháp luật Công Thương…

Bộ Công Thương  sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; cũng như xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trong giai đoạn tiếp theo...

Đáng chú ý, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng chuyên mục
Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa