Tăng cường tuyên truyền Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng cho KTNN chuyên ngành VII.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 15/11/2023 17:49
Thời sự