Tăng tính cạnh tranh, minh bạch, công khai trong đấu thầu

(BKTO) - Từ ngày 01/3, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) triển khai thử nghiệm một số chức năng mới nhằm nâng cao tính năng quản lý, tìm kiếm, tổng hợp thông tin và thêm công cụ phân tích để hỗ trợ nhà thầu trong quyết định tham dự thầu.

mp.jpg
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia triển khai thử nghiệm một số chức năng mới. Ảnh: MPI

Trong đó, Hệ thống e-GP triển khai thử nghiệm chức năng “Bộ lọc của tôi”. Chức năng này giúp nhà thầu lưu bộ lọc tìm kiếm theo nhu cầu, tạo sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho nhà thầu khi tìm kiếm thông tin.

Với chức năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng”, Hệ thống sẽ gửi email cho nhà thầu về các kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu quan tâm theo các tiêu chí lựa chọn của nhà thầu.

Đặc biệt, Hệ thống e-GP còn triển khai thử nghiệm chức năng “Phân tích cơ hội đấu thầu”. Chức năng này cho phép phân tích đối thủ (chủ đầu tư/bên mời thầu nào mà nhà thầu đối thủ tham dự với tần suất cao, tỷ lệ trúng thầu, danh sách gói thầu mà nhà thầu đối thủ là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu, địa bàn tham dự và trúng thầu…), cũng như thống kê các cuộc thầu của bản thân nhà thầu.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chức năng mới trên Hệ thống e-GP dành cho nhà thầu nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch, công khai trong đấu thầu.

Toàn bộ thông tin gói thầu được nhà thầu quan tâm hoặc các số liệu của một số nhà thầu đối thủ sẽ được hệ thống hóa, cung cấp tới nhà thầu với độ tin tưởng cao để gia tăng tỷ lệ trúng thầu khi đấu thầu, thay vì trước kia nhà thầu phải truy cập các website không chính thống hoặc mất phí để tìm kiếm thông tin.

Đối với cơ quan quản lý về đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, Hệ thống e-GP triển khai thử nghiệm chức năng tìm kiếm nâng cao - cho phép đơn vị quản lý đấu thầu tìm kiếm và phân tích/tổng hợp các gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu dựa trên số lần làm rõ hồ sơ mời thầu, số lần kiến nghị, số lượng nhà thầu tham dự, số lượng nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật, tỷ lệ tiết kiệm, lưu các cấu hình tìm kiếm ưa thích thành các bộ lọc.

Cùng chuyên mục
Tăng tính cạnh tranh, minh bạch, công khai trong đấu thầu