ĐẤU THẦU

Những loại thuốc sử dụng phổ biến, khối lượng lớn phải đấu thầu tập trung
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Những loại thuốc sử dụng phổ biến, khối lượng lớn phải đưa vào danh sách đấu thầu tập trung (cấp quốc gia, địa phương), lựa chọn các nhà sản xuất, doanh nghiệp đủ năng lực.
  • (BKTO) - Sáng 19/01, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành IV tổ chức tập huấn phổ biến một số nội dung Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.
  • (BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp (DN) có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia, DN vẫn còn băn khoăn về một số quy định tại Dự thảo.
  • (BKTO) - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.