Tạo điều kiện thuận lợi nhất về khung khổ thể chế cho thủ đô Hà Nội phát triển

(BKTO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), bảo đảm chất lượng tốt nhất, khả thi, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển.

Chiều 5/3, Đảng đoàn Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để nghe báo cáo về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), nhằm chuẩn bị cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 7, đồng thời có định hướng để làm sâu sắc các nội dung trình Quốc hội.

050320240230-dsc_2954.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là Dự án Luật có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ với riêng Hà Nội mà còn với cả nước với tính chất Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Đây cũng là Dự án Luật khó, vừa mang tính đặc thù, vừa mang tính đa ngành, có nhiều nội dung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, khác với quy định pháp luật chung hiện hành.

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã chủ trì tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý Dự thảo Luật. Qua tiếp thu, giải trình Dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã có báo cáo một số nội dung lớn, quan trọng xin ý kiến Đảng Đoàn Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng  đã báo cáo một số nội dung lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và các nội dung xin ý kiến Đảng Đoàn Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, căn cứ quan điểm sửa đổi Luật và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình thẩm tra, cho ý kiến về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thống nhất quan điểm và nguyên tắc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật.

Theo đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tập trung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ, triệt để cho chính quyền thành phố Hà Nội nhưng cũng là giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, quản lý, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan thẩm tra, các chuyên gia, nhà khoa học; những nội dung không tiếp thu phải được giải trình thuyết phục, có cơ sở, bảo đảm mọi ý kiến của các vị đại biểu đều được nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục.

Nội dung tiếp thu, chỉnh lý phải phù hợp với các quan điểm chỉ đạo trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và quy định của Hiến pháp; bám sát 09 nhóm chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội quyết định khi đề nghị bổ sung Dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Trong quá trình nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật, nếu có những nội dung, vấn đề mới, chưa được Chính phủ đề xuất nhưng được đại biểu Quốc hội hoặc các cơ quan của Quốc hội nêu trong quá trình thẩm tra, cho ý kiến và là những nội dung quan trọng, phù hợp, cần được bổ sung vào Dự thảo Luật để nâng cao hơn nữa chất lượng và tính khả thi của Luật thì các cơ quan thảo luận kỹ lưỡng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội xem xét, quyết định. Đối với các nội dung, chính sách mới, cần có sự phân tích chính sách, đánh giá tác động một cách thận trọng, kỹ lưỡng và phải đề xuất được phương án cụ thể để chỉnh lý vào Dự thảo Luật - ông Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 08 chương và 57 điều (tăng 01 chương về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giảm 02 điều so với Dự thảo Luật trình Quốc hội). Trong đó, đã bổ sung, chỉnh lý nhiều nội dung thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ, rõ phạm vi, rõ trách nhiệm hơn cho thành phố Hà Nội; thể chế hóa kịp thời các chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị về rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch, đối tác công tư, mô hình đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công, có cơ chế tài chính đặc thù đối với các công trình hạ tầng văn hoá, xã hội; xây dựng cơ chế đặc thù ngân sách nhà nước trong việc huy động nguồn lực phát triển Thủ đô.

Qua ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội tiếp thu tối đa ý kiến, lắng nghe nhau để tiếp tục hoàn thiện các nội dung với tinh thần khẩn trương, tạo điều kiện thuận lợi nhất về khung khổ thể chế cho Thủ đô Hà Nội.

Nhấn mạnh, đây là cơ hội tốt để phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội, các cơ quan chuyên môn cần chủ động đề xuất các nội dung cần thiết, nghiên cứu tối đa ý kiến các Bộ; đồng thời rà soát quan điểm mục tiêu nguyên tắc thể chế hóa quan điểm của Đảng về phát triển Thủ đô, nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, phải thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để hoàn thiện thể chế phát triển cho Thủ đô. Đồng thời, phải tạo được bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển./.

Cùng chuyên mục
Tạo điều kiện thuận lợi nhất về khung khổ thể chế cho thủ đô Hà Nội phát triển