Tập trung triển khai tốt kế hoạch kiểm toán 2024 theo tinh thần "gọn nhưng chất lượng, hiệu quả"

(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc với Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII sáng 08/3, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

tuan-tong.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: X. HỒNG

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động KTNN khu vực VIII.

Đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 4.400 tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đặng Thế Bình cho biết, trong 17 năm hoạt động (2007-2024), KTNN khu vực VIII đã thực hiện 99 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính hơn 4.400 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 8.000 tỷ đồng.

Cùng với các kiến nghị xử lý tài chính, KTNN khu vực VIII đã kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với thực tế; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm nhiều tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm đều đạt tỷ lệ cao.

Những năm gần đây, thực hiện Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030, KTNN khu vực VIII đã tăng cường kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương và các chuyên đề như: Công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng; chương trình nhà ở xã hội; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo; các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp…

e22e81a550d6fc88a5c7.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: X. HỒNG

Kết quả kiểm toán đã góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong công tác quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

 Ghi nhận sự đóng góp của KTNN khu vực VIII vào hoạt động chung của KTNN, đơn vị đã vinh dự nhiều lần được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Bằng khen và tặng CThi đua của KTNN. Năm 2023, KTNN khu vực VIII có 3 cuộc kiểm toán được xếp loại xuất sắc (trong đó có 01 cuộc kiểm toán đạt chất lượng Vàng).

Năm 2023, KTNN khu vực VIII đã hoàn thành 06 cuộc kiểm toán đúng tiến độ và đạt kết quả tốt, phát hành Báo cáo kiểm toán (BCKT) đúng thời gian quy định. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính là 371,1 tỷ đồng (trong đó: tăng thu NSNN 10,69 tỷ đồng; giảm chi NSNN 360,41 tỷ đồng), xử lý khác 557,36 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, tổng hợp và đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán được KTNN khu vực VIII thường xuyên quan tâm. Đơn vị đã phối hợp tốt với địa phương tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị để thông tin đến HĐND, UBND tỉnh; đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại 04 tỉnh. Hầu hết các kiến nghị kiểm toán đã được các đơn vị thực hiện kịp thời, kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt tỷ lệ 76% (trong đó 01 cuộc kiểm toán thực hiện đạt 100%).

Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản, đã thực hiện được 06/10 kiến nghị, còn lại 04 kiến nghị đang được địa phương, đơn vị thực hiện.

Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán ngày càng được chú trọng nhằm thắt chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng kiểm toán. Công tác phối hợp với các đơn vị trong Ngành cũng như các địa phương luôn được đơn vị duy trì tốt, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan và hoạt động kiểm toán.

Đảm bảo hoàn thành các cuộc kiểm toán trước 31/10/2024

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, ông Bình cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2024 được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; quán triệt, thực hiện tốt các công điện của Tổng Kiểm toán nhà nước, Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước, Chuẩn mực kiểm toán và các quy định khác của KTNN.

Năm 2024, KTNN khu vực VIII được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt Phương án Tổ chức kiểm toán thực hiện 05 cuộc kiểm toán, chia thành 04 đợt.

Triển khai công tác kiểm toán theo đúng kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán đã được duyệt; đảm bảo tiến độ, đúng mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn của Ngành; đảm bảo hoàn thành các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2024 trước ngày 31/10/2024, công tác tổng hợp lập và phát hành BCKT kịp thời phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của các địa phương.

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Phấn đấu tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán năm 2023 đạt trên 80%; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán. Tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết dứt điểm kiến nghị các năm trước chưa thực hiện.

Đồng thời, xây dựng KHKT năm 2025 và KHKT trung hạn 2025-2027 đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc, định hướng của ngành và phù hợp tình hình thực tế của đơn vị...

Phối hợp chặt chẽ, tư vấn cho địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của KTNN khu vực VIII thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, năm 2024 là năm diễn ra sự kiện rất quan trọng đối với KTNN, đó là kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Vì vậy, Ban cán sự đã có nhiều văn bản, chỉ thị yêu cầu các đơn vị cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

ca-db.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: X. HỒNG

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, đơn vị tập trung triển khai tốt KHKT 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban cán sự "gọn nhưng chất lượng, hiệu quả". Muốn vậy, đơn vị cần lên kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thu thập thông tin. "Các đồng chí phải rất kỹ càng, đặc biệt trong việc tiến hành thu thập thông tin và lựa chọn đầu mối kiểm toán chi tiết, phải làm hết sức cẩn thận, tỉ mỉ" - Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu.

Trong quá trình triển khai, nhiệm vụ, đơn vị cần quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, kiểm tra; không để xảy ra nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán…

Cùng với đó, đơn vị cần chú trọng đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; phấn đấu nâng cao tỷ lệ thực hiện kết luận kiểm toán vượt tỷ lệ chung của toàn Ngành, qua đó thể hiện được hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị KTNN khu vực VIII chuẩn bị tham gia ý kiến vào dự toán ngân sách nhà nước. “Năm vừa qua, KTNN đã có tiến bộ hơn về chất lượng ý kiến đóng góp vào dự toán ngân sách và được Quốc hội đánh giá rất cao. Nhiều đại biểu Quốc hội đã căn cứ vào ý kiến của KTNN khi phát biểu tại hội trường” - Tổng Kiểm toán nhà nước chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh, muốn nâng cao chất lượng của toàn Ngành, thì từng đơn vị trong quá trình kiểm toán, thu thập thông tin phải nắm rõ, đánh giá rất kỹ tình hình kinh tế -xã hội, nguồn thu mới, khả năng phát sinh, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường, số lượng doanh nghiệp tạm dừng, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường, các nguồn thu khác… để đưa ra ý kiến.

Đồng thời, đơn vị cần phối hợp với địa phương, cơ quan dân cử trong việc thông qua quyết toán ngân sách. “Các đồng chí cần phối hợp rất chặt chẽ với địa phương, trong quá trình làm cần lắng nghe, trao đổi với đơn vị, kịp thời phát hiện những sai sót để uốn nắn kịp thời và tư vấn cho chính quyền địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

46d50605d7767b282267.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đặng Thế Bình phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Ảnh: X. HỒNG

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng lưu ý đơn vị cần quan tâm công tác đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật chung, kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Thay mặt đơn vị trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Đặng Thế Bình khẳng định, KTNN khu vực VIII sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện nội dung ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng thời sẽ tập trung nghiên cứu để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

66e6b83c694fc5119c5e.jpg
Lãnh đạo KTNN cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo KTNN khu vực VIII. Ảnh: X. HỒNG
Cùng chuyên mục
Tập trung triển khai tốt kế hoạch kiểm toán 2024 theo tinh thần "gọn nhưng chất lượng, hiệu quả"