THÁI BÌNH

Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 2024
(BKTO) - Từ ngày ngày 07-15/9/2024, Cao Bằng sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thài Bình Dương năm 2024 với chủ đề “Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng Công viên địa chất”.