Thái Lan: Kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt hỗ trợ đắc lực công tác phòng, chống tham nhũng

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Thái Lan đang thực hiện cuộc “cách mạng hóa” hoạt động giám sát, chuyển đổi kỹ thuật số nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng nâng cao trong kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt.

Kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt đóng vai trò quan trọng

KTNN Thái Lan chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả, năng suất, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật. Một trong những công cụ KTNN Thái Lan sử dụng để đạt được mục tiêu này là kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt. Mục đích chính của điều tra vụ việc đặc biệt là kiểm tra kỹ lưỡng các trường hợp, lĩnh vực bị nghi ngờ hoặc có bằng chứng về những vi phạm, sai trái hoặc việc quản lý yếu kém trong các cơ quan.

caption-auditors-from-thailand-philippines-and-malaysia_rdax_782x521s.jpg
Kiểm toán viên thảo luận về công tác kiểm toán mua sắm công. Ảnh: ST

Quy trình của một cuộc kiểm toán điều tra đặc biệt gồm 3 bước, thu thập chứng cứ, phân tích dữ liệu và hợp tác. Kiểm toán viên thu thập chứng cứ, phỏng vấn nhân chứng và xem xét tài liệu để xác định vụ việc. Sau khi được thu thập, thông tin được phân tích tỉ mỉ để xác định xem có vi phạm pháp luật, quy định hoặc hành vi sai trái nào khác không. Trong một số trường hợp nhất định, KTNN Thái Lan có thể hợp tác với các cơ quan hoặc các bên liên quan khác để đảm bảo điều tra toàn diện.

Khi kết thúc cuộc điều tra, KTNN Thái Lan sẽ lập một báo cáo kiểm toán nêu chi tiết các phát hiện, bằng chứng và khuyến nghị. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các phát hiện, KTNN Thái Lan có thể đưa ra các khuyến nghị về hành động khắc phục, thay đổi mang tính hệ thống, thậm chí là hành động pháp lý. Cuối cùng, thực hiện công tác theo dõi, giám sát. Trong một số trường hợp, KTNN Thái Lan có thể tiến hành các cuộc hậu kiểm để đảm bảo rằng các khuyến nghị đã được thực hiện và các vấn đề đã được giải quyết.

Các cuộc kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch, liêm chính trong các hoạt động của cơ quan nhà nước. Bằng cách giải quyết và khắc phục các trường hợp có hành vi sai trái hoặc hoạt động yếu kém, KTNN Thái Lan thúc đẩy việc quản trị hiệu quả hơn và củng cố niềm tin của công chúng vào các cơ quan, tổ chức công.

Tăng cường tác động của kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt

Để tăng cường tác động của kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt, KTNN Thái Lan ngày càng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Phòng, chống tham nhũng quốc gia (NACC). Hai Cơ quan đều được giao trách nhiệm đảm bảo quản trị hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Bằng cách chia sẻ nguồn lực, kiến thức, phát hiện, KTNN Thái Lan và NACC có thể hợp lý hóa quy trình điều tra, tránh sự dư thừa, chồng chéo, giúp hoạt động hiệu quả hơn.

Cuộc kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt của KTNN Thái Lan hoạt động như một cơ chế mạnh mẽ để buộc các cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm và đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực công có trách nhiệm.

Để tăng cường công tác điều tra vụ việc đặc biệt, KTNN Thái Lan đã áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số trong các cuộc kiểm toán. Chuyển đổi kỹ thuật số không chỉ là áp dụng các công cụ kỹ thuật số, đó còn là việc định hình lại các hoạt động và quy trình lấy công nghệ là cốt lõi. Chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm việc sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn, chuỗi khối và điện toán đám mây để nâng cao tính hiệu quả, mức độ chính xác và tính minh bạch.

Mô hình điều tra vụ việc đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu nâng cao; giám sát các giao dịch tài chính và quyết định hành chính; xác định và khắc phục kịp thời các vi phạm; tăng cường tính minh bạch với công nghệ chuỗi khối; kiểm toán từ xa; tăng cường trao đổi với các bên liên quan giúp đảm bảo các phát hiện, kiến nghị và hành động khắc phục được phổ biến nhanh chóng, rộng rãi.

Mặc dù có thể mang lại lợi ích vô cùng lớn, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cũng tồn tại những thách thức nhất định. Mối quan tâm về an ninh mạng, quyền riêng tư dữ liệu và nhu cầu nâng cao kỹ năng của nhân sự trong việc khai thác công cụ kỹ thuật số hiệu quả là điều rất quan trọng. Do đó, KTNN Thái Lan xác định cần có tầm nhìn rõ ràng, lập kế hoạch chiến lược và phương pháp tiếp cận phù hợp.

Kỷ nguyên kỹ thuật số mang đến nhiều cơ hội to lớn để cách mạng hóa cuộc kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt. Nhờ thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số, KTNN Thái Lan có thể đảm bảo các cơ chế giám sát vẫn duy trì sự mạnh mẽ, linh hoạt, hiệu quả trong một thế giới ngày càng phức tạp và được số hóa, điều này giúp củng cố hơn nữa cam kết của Thái Lan về tính minh bạch và quản trị hiệu quả./.

(Theo KTNN Thái Lan và ASOSAI)

Cùng chuyên mục
Thái Lan: Kiểm toán điều tra vụ việc đặc biệt hỗ trợ đắc lực công tác phòng, chống tham nhũng