Thanh Hóa khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội

(BKTO) - Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh ít nhất là 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

df123.jpeg
Dự án nhà ở xã hội Happy Home tại Thanh Hóa được xây dựng trên một phần diện tích khu đô thị Vinhomes Star City. Ảnh: vinhomecitys

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thanh Hóa sẽ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng (13 dự án). Tỉnh cũng triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư đối với 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại.

Giai đoạn 2026-2030, thực hiện hoàn thành 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

Phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước, của các doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp tỉnh.

Phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp phải được lồng ghép vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của tỉnh đã được phê duyệt và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư dự án. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, sớm trình UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.

Cùng chuyên mục
Thanh Hóa khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội