Định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển ngành công thương giữa các địa phương

(BKTO) - Sáng 02/10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI - năm 2023, với chủ đề: “Hội nhập quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, công nghiệp và thương mại, dịch vụ, giai đoạn 2023-2025”.

 
3(1).jpg
Lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ ký kết biên bản hợp tác trong giai đoạn tới. Ảnh: hanoi.gov.vn

5 thành phố đóng góp 38,3% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, 8 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) duy trì mức tăng trưởng và cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 5 thành phố chiếm tỷ trọng 38,33% của cả nước.

Các thị trường tiêu dùng như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội tiếp tục phục hồi, tăng trưởng đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước.

Lũy kế trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của 5 thành phố chiếm tỷ trọng 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, Hà Nội, Hải phòng, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tốp 10 địa phương có kim ngạch thương mại và kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Về hội nhập quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, các Sở Công Thương 5 thành phố đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, đầu mối giúp UBND các Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các hiệp định thương mại dự do thế hệ mới FTA .

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản liên quan để phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế; cung cấp hồ sơ xử lý các vụ việc bị kiến nghị điều tra, rà soát chống trợ cấp, chống bán phá giá tại các thị trường nhập khẩu nhằm đem lại lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong tất cả lĩnh vực

Theo Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ của ngành công thương vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới vẫn tiếp tục biến động, rất khó đoán định, kinh tế dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm và không đồng đều ở các quốc gia.

Thị trường xăng, dầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới; chi phí đầu vào nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, logistics, lãi vay mặc dù đang giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp trong nước nói chung còn hạn chế; tính liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh còn yếu. Do đó, 5 thành phố cần xây dựng, định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển ngành công thương giữa các địa phương trong tương lai.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phát triển còn chậm, doanh nghiệp trong nước đang bị yếu thế so với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng. Do vậy, việc quy hoạch và triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn từng địa phương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hết sức cần thiết.

Còn theo đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng, phạm vi cam kết trong các FTA thế hệ mới ngày càng sâu rộng và bao trùm, đòi hỏi sự tham gia tích cực và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp. Vì vậy, với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai các hiệp định, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hỗ trợ, tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhất là cách thức xử lý đối với các vấn đề tồn tại, giảm nguy cơ xảy ra tranh chấp thương mại.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, việc thúc đẩy, phát triển thương mại, xuất khẩu là lĩnh vực khó, mang tính chất liên ngành. Các hiệp định thương mại đã có nhiều nhưng cần quán triệt sâu rộng, thông suốt, từ lãnh đạo, quản lý cho tới những người làm trực tiếp trong lĩnh vực công thương. Vì vậy, Bộ Công Thương tăng cường tập huấn, giúp các địa phương hiểu kỹ, đầy đủ về các FTA và cách thức xử lý các tình huống gặp phải.

Ngoài ra, còn nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực công thương chưa đầy đủ, thống nhất, mỗi địa phương đang hiểu và làm theo cách thức khác nhau, như trong trình tự thủ tục triển khai các khu, cụm công nghiệp. Do đó, chúng ta cần trao đổi để cùng thống nhất, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Sở Công Thương 5 thành phố đã ký kết biên bản hợp tác trong giai đoạn tới; thống nhất đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; hợp tác toàn diện trong tất cả lĩnh vực; thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển; cùng tham gia đề xuất xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chung./.

Cùng chuyên mục
Định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển ngành công thương giữa các địa phương