Ninh Bình đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân hưởng các chế độ bảo hiểm

(BKTO) - Theo bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 21/8/2023, toàn tỉnh đã có 190/191 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 99,5% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh.

sdg.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Tiếp nhận và liên thông dữ liệu điện tử

Theo thống kê của BHXH tỉnh Ninh Bình, có 536.389 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT kể từ khi triển khai.

Hiện nay, tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và các huyện, thành phố, ngành BHXH đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH. Theo đó, các tổ chức và cá nhân khi cần giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực BHXH sẽ trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công để giao dịch thay vì phải đến cơ quan BHXH các huyện, thành phố như thời điểm trước.

Đối với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm, CSDL chuyên ngành, thời gian qua, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành liên quan, các đơn vị sử dụng lao động để triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng hiệu quả. Đồng thời, chia sẻ, khai thác các thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, làm giàu CSDL quốc gia về bảo hiểm và các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác.

     Tính đến hết năm 2022, Ninh Bình có trên 160.000 người tham gia BHXH, chiếm 30,55% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 135.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm gần 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tỷ lệ giao dịch điện tử về BHXH đạt 94%, mức độ công trực tuyến đạt mức độ 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt gần 83%.

BHXH phối hợp với Công an tỉnh xác thực và chia sẻ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến hết tháng 7/2023, hệ thống đã xác thực được 833.783 người, đạt tỷ lệ 92,1% số người BHXH quản lý cấp thẻ BHYT.

Cùng với đó, BHXH phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương. Lũy kế từ tháng 01/2023 đến hết tháng 7/2023 là 8.632 trẻ em. Đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cục thuế tỉnh rà soát đơn vị sử dụng lao động, người lao động chưa tham gia BHXH.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tính đến 30/6/2023, số đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch BHXH điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 3.747 đơn vị, tỷ lệ đạt 94,5% so với tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2022. Số đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử sử dụng ký số là 3.552 đơn vị, đạt 94,8% so với tổng số đăng ký giao dịch điện tử, tăng 283 đơn vị (8,65%) so với cùng kỳ năm 2022.

12.jpg
Tỷ lệ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoàn cá nhân tại Ninh Bình đạt 17,97%. Ảnh minh họa

BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID, giao chỉ tiêu cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID năm 2023 tới từng BHXH huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ. Phối hợp với Sở GD-ĐT đôn đốc, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng VssID cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và cài đặt ứng dụng BHXH số-VssID cho các cán bộ đoàn chủ chốt. Tính đến ngày 24/08/2023, đã phê duyệt 247.862 tài khoản sử dụng VssID.

Việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt được BHXH tỉnh phối hợp với Ngân hàng, Bưu điện, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động người hưởng các chế độ bảo hiểm mở tài khoản ATM nhằm đạt chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do BHXH Việt Nam giao.

Kết quả, có khoảng 20,4% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân ở khu vực đô thị; trong đó, tỷ lệ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoàn cá nhân đạt 17,97%; tỷ lệ nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân đạt 80,72%; tỷ lệ nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân đạt 99,83%.

Thời gian tới, ngành BHXH tỉnh Ninh Bình sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến, hướng đến mục tiêu chung là phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, từng bước thực hiện chủ trương tăng nhanh số lao động tham gia BHXH và bao phủ BHYT cho toàn dân./.

Cùng chuyên mục
Ninh Bình đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân hưởng các chế độ bảo hiểm