Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 227.800 tỷ đồng

(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa thực hiện công khai thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 227.800 tỷ đồng, đạt 48,52% dự toán năm và bằng 93,23% so với cùng kỳ năm trước.

huong-dan-dang-ky-ke-khai-thue-tai-cuc-thue-tp.-ho-chi-minh.-anh.jpg
Hướng dẫn đăng ký, kê khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguồn thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh ước chi trong 6 tháng đầu năm hơn 44.700 tỷ đồng, đạt 35,45% dự toán, tăng 70,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi đầu tư phát triển hơn 11.4000 tỷ đồng, đạt 24,94% dự toán, tăng 90,44% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên hơn 20.900 tỷ đồng, đạt 34,83% dự toán, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, gồm: thu nội địa hơn 150.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô gần 13.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 64.200 tỷ đồng.

Trong số các khoản thu nội địa, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có số thu cao nhất (gần 47.000 tỷ đồng), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hơn 35.600 tỷ đồng), thuế thu nhập cá nhân (gần 31.000 tỷ đồng), doanh nghiệp nhà nước (hơn 14.700 tỷ đồng).

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 của TP. Hồ Chí Minh là 469.682 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác quản lý thuế 6 tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tích hợp và quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế./.

Cùng chuyên mục
Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 227.800 tỷ đồng