Công ty mẹ - PVN triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

(BKTO) - Ngày 17/7, tại Hà Nội, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức cuộc họp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện cả năm 2023.

1(2).jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PVN

Khai thác dầu thô vượt 14,3% kế hoạch 6 tháng

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư, quản trị của Công ty mẹ và của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thông qua người đại diện vốn tại các đơn vị trong thời gian qua.

Đồng thời, rà soát mục tiêu quản trị, kết quả cụ thể so với kế hoạch quản trị tại các khối và đơn vị trực thuộc Công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2023.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, PVN đạt sản lượng khai thác dầu thô 5,3 triệu tấn, vượt 14,3% so với kế hoạch 6 tháng, trong đó khai thác dầu thô trong nước đạt 4,4 triệu tấn, vượt 16,9% kế hoạch 6 tháng và khai thác dầu thô nước ngoài đạt 900 nghìn tấn, vượt 3% kế hoạch 6 tháng; sản lượng khai thác khí đạt 4,16 tỷ m3, vượt 27,1% kế hoạch 6 tháng.

Sản xuất điện đạt 12,66 tỷ kWh, vượt 4,5% kế hoạch 6 tháng; sản xuất đạm đạt 877,5 nghìn tấn, vượt 10,6% kế hoạch 6 tháng; sản xuất sản phẩm xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) đạt 3,53 triệu tấn, vượt 16,6% kế hoạch 6 tháng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 420.100 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) ước đạt hơn 66.000 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch 6 tháng.

Trong đó, tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 106,472 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với kế hoạch 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt cao so với kế hoạch 6 tháng; cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu… cho đời sống và sản xuất.

Chia sẻ về hoạt động đầu tư, đại diện PVN cho biết, Tập đoàn đã quyết liệt tập trung tháo gỡ các nút thắt đầu tư, quyết tâm xử lý có kết quả các dự án khó khăn, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Các dự án trọng điểm (nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, khí Lô B) cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

hinh-02.jpg
Hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-22 trên Xà lan VSP-05. Ảnh: PVN

Công tác chuyển đổi số cũng được triển khai rộng rãi, hướng tới ứng dụng hiệu quả các hình thức quản lý tiên tiến, công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy trình quản lý, vận hành doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh.

Nâng cao năng lực quản trị để gia tăng hiệu quả hoạt động

Để công tác quản trị tại Công ty mẹ tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, đại diện Ban Kinh tế Đầu tư (PVN) đề xuất, kiến nghị các đơn vị thành viên, các Ban/Văn phòng Tập đoàn theo từng lĩnh vực phụ trách rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu để làm cơ sở giám sát quá trình hoạt động tại tất cả các lĩnh lực của Tập đoàn, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu sản xuất, tài chính…, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023.

Tại cuộc họp, đại diện các Ban chuyên môn, Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC), Chi nhánh Phân phối sản phẩm Lọc hóa dầu Nghi Sơn (PVNDB), Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB), Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đã trình bày những báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động 6 tháng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các Phó Tổng Giám đốc và đại diện HĐTV PVN, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã đề nghị Công ty mẹ tập trung rà soát, phân tích về mặt quản trị đối với các lĩnh vực, kết quả đã đạt được, từ đó đánh giá cụ thể, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, các Ban liên quan cần cụ thể hóa, đánh giá hiệu quả công việc trong từng lĩnh vực theo tháng, quý; rà soát, tổng hợp, kiểm tra đánh giá tất cả các hệ thống quy định pháp luật thay đổi có tác động đến hoạt động của Tập đoàn.

Đồng thời kiểm tra quá trình soạn thảo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy chế, quy định; rà soát lại công tác quản lý, giám sát đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các công trình, dự án trong toàn Tập đoàn; đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác quản lý dòng tiền, kiểm soát quản trị, rủi ro tài chính, xử lý công nợ; tính toán, dự báo thực hiện kế hoạch năm 2023 và một vài năm tới; thúc đẩy các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; triển khai chiến lược chuyển đổi số…

Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng chỉ đạo các công việc cụ thể đối với Công ty mẹ, trong đó nhấn mạnh việc tập trung giữ vững sản lượng và gia tăng trữ lượng khai thác; thúc đẩy công tác đầu tư các dự án trọng điểm; thúc đẩy hình thành các cơ chế, chính sách cho sản phẩm LNG…

Cùng với đó là những yêu cầu hoàn thiện hệ thống quản trị tại các nhà máy điện, nhất là nhà máy điện than, tập trung phân tích rủi ro về cơ chế, cân đối nguồn nhiên liệu đầu vào và các hợp đồng mua bán điện; triển khai các dự án dịch chuyển năng lượng, thí điểm phát triển sản xuất hydrogen xanh, điện gió ngoài khơi.../.

Cùng chuyên mục
Công ty mẹ - PVN triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm