Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực công

(BKTO) - Chiều 09/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và bế mạc Phiên họp thứ 29 sau 1,5 ngày làm việc, hoàn thành chương trình đề ra.

be-mac.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 29. Ảnh: quochoi.vn

Đảm bảo tiến độ các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua cho ý kiến tại Phiên họp, hầu hết các nội dung liên quan đến chương trình của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu để tiếp tục hoàn thiện và sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, tại Phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây đều là những nội dung có trong dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, riêng đối với Dự án Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), UBTVQH sẽ có thêm một buổi làm việc nữa để cho ý kiến về Dự án Luật này để bảo đảm xem xét các nội dung một cách kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ để có thể bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Luật Đầu tư công không cấm sử dụng nguồn vốn khác cho mua sắm, sửa chữa tài sản công

Trước khi bế mạc Phiên họp, UBTVQH đã xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, khoản 1 Điều 6 về phân loại dự án đầu tư công quy định: “1. Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau: a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án; b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này.”

090120240536-dsc_0337.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc, nhất là cách hiểu chưa thống nhất giữa các cơ quan về quy định nêu trên. Do đó, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, giải thích bằng văn bản quy định này để thống nhất cách hiểu trong tổ chức thực hiện, khơi thông nguồn lực công, đáp ứng hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, nội dung tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công là để phân loại dự án đầu tư công, không có nghĩa cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho việc mua sắm, sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng.

“Quy định của Luật Đầu tư công đã rõ, tuy nhiên, để giải quyết vướng mắc của Chính phủ về cách hiểu đối với khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công, tạo điều kiện cho Chính phủ xử lý dứt điểm các vướng mắc trên thực tiễn, các ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách thống nhất việc trình UBTVQH xem xét, có ý kiến về nội dung này” - ông Lê Quang Mạnh cho biết.

Theo đó, khẳng định rõ: khoản 1 điều 6 Luật Đầu tư công quy định việc phân loại dự án đầu tư công, không quy định hạn chế (không cấm) việc sử dụng các nguồn vốn khác để cải tạo, nâng cấp dự án đã đầu tư xây dựng để sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Về hình thức, cơ quan thẩm tra đưa ra 2 phương án. Phương án 1 là UBTVQH ban hành nghị quyết giải thích luật về nội dung nêu trên. Phương án 2 là không ban hành nghị quyết mà chỉ ban hành văn bản thông báo ý kiến kết luận của UBTVQH về tờ trình của Chính phủ.

Về việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho các dự án nâng cấp, cải tạo, sữa chữa công trình, thiết bị, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, căn cứ quy định của pháp luật để có quy định, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, đúng quy định, tránh bị lạm dụng để triển khai thực hiện thống nhất.

Thảo luận về nội dung, các ý kiến của UBTVQH đã cho ý kiến về sự cần thiết, thẩm quyền, quy trình và hồ sơ giải thích pháp luật về khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, điều 6 Luật Đầu tư công không quy định nhiệm vụ, khoản chi nào phải dùng vốn đầu tư công, cũng như không quy định phải dùng vốn đầu tư công để chi cho khoản chi cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất cho các dự án đã đầu tư xây dựng khi sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

UBTVQH khẳng định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật khác có liên quan không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng mua sắm sửa chữa tài sản công được phép sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước bố trí dự toán hàng năm để thực hiện việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, mua sắm, sửa chữa tài sản công.

Tuy nhiên để tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế hiện nay do các quy định dưới luật và thống nhất thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Chính phủ có thể xử lý theo hai hướng:

Thứ nhất, nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn về vấn đề này (hướng dẫn thực hiện quy định này trong Luật Ngân sách nhà nước).

Thứ hai, nếu thấy cần thiết ban hành nghị quyết giải thích pháp luật, Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình để trình UBTVQH./.

Cùng chuyên mục
Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực công