Thu ngân sách nhà nước 6 tháng bằng 54% dự toán năm 2023

(BKTO) - Trong khi thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước thì chi ngân sách nhà nước tăng 12,9%.

9(1).jpg
Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Đại biểu Nhân dân

Số liệu thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 6/2023 đạt 70,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 718,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán năm và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt gần 98 nghìn tỷ đồng, bằng 58,1% và tăng 10,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 119,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52% và tăng 0,8%.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 171,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8% và tương đương cùng kỳ năm trước; thu thuế thu nhập cá nhân 86,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2% và giảm 7%...

Thu từ dầu thô tháng 6/2023 đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm và giảm 15%.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6/2023 đạt 18,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 126,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán năm và giảm 20,6%.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 155,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% và tăng 5,5%; chi đầu tư phát triển 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% và tăng 43,3%; chi trả nợ lãi 51 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% và giảm 0,8%.

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đánh giá, các khoản chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng qua đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn…

Cùng chuyên mục
Thu ngân sách nhà nước 6 tháng bằng 54% dự toán năm 2023