Thủ tướng dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

(BKTO) - Sáng 17/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

01.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Chính phủ

Sau khi được Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai thực hiện Đề án thành lập và ngày 01/8/2023 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; với điều lệ hoạt động và hệ thống tổ chức bảo đảm thống nhất được ý chí và hành động, đủ sức tập hợp, đoàn kết đội ngũ cựu công an nhân dân (CAND).

Đại hội và việc thành lập Hội là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng CAND nói chung và Hội Cựu CAND Việt Nam nói riêng, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 78 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sự ra đời của Hội Cựu CAND Việt Nam, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên CAND và hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đóng vai trò quan trọng tham mưu nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Với bề dày truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng. Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cựu cán bộ CAND qua các thời kỳ. Sự ra đời của Hội đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND nói chung và đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nói riêng.

02.jpg
Thủ tướng trò chuyện với các đại biểu. Ảnh: Chính phủ

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động của Hội thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, Hội Cựu CAND Việt Nam khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, các tỉnh ủy, thành ủy để chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ chức hội ở địa phương. Triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội.

Hai là, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa CAND" của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động...

Ba là, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giải quyết các xung đột xã hội, phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Bốn là, với phương châm "Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ", Hội cần có các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Năm là, các cấp hội và hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết; phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu là, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu CAND ở các cấp. Có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Hội Cựu CAND Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Cựu CAND Việt Nam phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ./.

Cùng chuyên mục
Thủ tướng dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam