THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
(BKTO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tập trung nghiên cứu, xử lý nội dung liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.
  • Băn khoăn về tiêu chí xác định doanh nghiệp được hỗ trợ giảm thuế
    3 năm trước Chính trị
    (BKTO) - Sáng 11/6, thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần xem xét, cân nhắc về tiêu chí xác định DN được ưu đãi để đảm bảo bình đẳng và hiệu quả hỗ trợ.