THỤY SỸ

Thụy Sỹ: Kiểm toán công tác quản lý rủi ro của Cơ quan Đấu thầu quốc phòng
(BKTO) - Ngày 08/7, Kiểm toán Nhà nước Thụy Sỹ (SFAO) đã phát hành Báo cáo kiểm toán về công tác quản lý rủi ro đối với Chương trình Air2030 của Cơ quan Đấu thầu quốc phòng (Armasuisse).